A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Latin family name Latin name of subordinates
Ebenaceae Diospyros; Maba;
Elaeagnaceae Elaeagnus;
Elaeocarpaceae Elaeocarpus; Sloanea;
Elatinaceae Bergia; Elatine;
Emmotaceae Apodytes;
Entodontaceae Entodon; Erythrodontium;
Equisetaceae Equisetum;
Ericaceae Agapetes; Cassiope; Cheilotheca; Corallobotrys; Craibiodendron; Diplarche; Diplycosia; Enkianthus; Gaultheria; Ledum; Leucothoe;
Lyonia; Monotropa; Monotropastrum; Pentapterygium; Pieris; Pyrola; Rhododendron; Vaccinium;
Eriocaulaceae Eriocaulon;
Erythroxylaceae Erythroxylum;
Escalloniaceae Polyosma;
Euphorbiaceae Acalypha; Agrostistachys; Alchornea; Aleurites; Balakata; Baliospermum; Botryophora; Cephalocroton; Chrozophora; Cladogynos; Claoxylon;
Cleidiocarpon; Cleidion; Cnesmone; Coccoceras; Codiaeum; Coelodiscus; Croton; Cyclostemon; Dalechampia; Dimorphocalyx;
Emblica; Endospermum; Epiprinus; Euphorbia; Excoecaria; Falconeria; Gelonium; Givotia; Hancea; Hemicyclia;
Hevea; Homonoia; Hura; Jatropha; Kirganelia; Macaranga; Mallotus; Manihot; Megistostigma; Microstachys;
Neoscortechinia; Neotrigonostemon; Nepenthandra; Ostodes; Paracroton; Pedilanthus; Plukenetia; Ricinus; Sapium; Sebastiania;
Shirakiopsis; Sumbavia; Sumbaviopsis; Suregada; Tragia; Trewia; Triadica; Trigonostemon; Vernicia; Wetria;