A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V W X Z
Latin family name Latin name of subordinates
Ulmaceae Holoptelea; Ulmus;
Unknown Dysophylla; Pomatocalpa; Pseudocaryopteris;
Urticaceae Boehmeria; Chamabainia; Debregeasia; Dendrocnide; Distemon; Elatostema; Girardinia; Gonostegia; Laportea; Maoutia; Neodistemon;
Oreocnide; Pellionia; Phenax; Pilea; Poikilospermum; Pouzolzia; Procris; Sarcochlamys; Urtica;