FAMILY_L_NAME GENUS_L_NAME SPECIES SOURCE DISTRIBUTION
Polygonaceae Antigonon Antigonon leptopus GBIF;;botany.si.edu 缅甸
Antigonon Antigonon guatemalense ;;botany.si.edu 缅甸