FAMILY_L_NAME GENUS_L_NAME SPECIES SOURCE DISTRIBUTION
Anacardiaceae Bouea Bouea oppositifolia GBIF;; 缅甸
Anacardiaceae Bouea Bouea burmanica ;;botany.si.edu 缅甸