FAMILY_L_NAME GENUS_L_NAME SPECIES SOURCE DISTRIBUTION
Orobanchaceae Euphrasia Euphrasia kingdon-wardii ;;botany.si.edu 缅甸