FAMILY_L_NAME GENUS_L_NAME SPECIES SOURCE DISTRIBUTION
Poaceae Oxytenanthera Oxytenanthera albociliata ;;botany.si.edu 缅甸