Biodiversity Heritage Library
详细信息:

41103245

种拉丁名:Sinosenecio euosmus
文献标题:huang tu gao yuan zhi wu zhi
出版地:
出版社:ke xue ji shu wen xian chu ban she
卷:5

详细信息:

41103247

种拉丁名:Sinosenecio euosmus
文献标题:yun nan zhi wu zhi
出版地:
出版社:ke xue chu ban she
卷:13

详细信息:

41103246

种拉丁名:Sinosenecio euosmus
文献标题:huang tu gao yuan zhi wu zhi
出版地:
出版社:ke xue ji shu wen xian chu ban she
卷:5