Efloras
所属科:Poaceae
父拉丁名:Poaceae
分类等级:属

Brachiaria

臂形草属
Accepted Name
原始页面连接:www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=104416
出处:Flora of China
所在卷:FOC Vol. 22
165. Brachiaria (Trinius) Grisebach, Ledebour, Fl. Ross. 4: 469. 1853.

臂形草属 bi xing cao shu

Authors:Xi-wen Li, Jie Li, Peter Stevens, Huaxing Qiu, Michael G. Gilbert, Huaxing Qiu, Michael G. Gilbert, Huaxing Qiu, Michael G. Gilbert, Bingtao Li, Michael G. Gilbert, Bingtao Li, Hans-Joachim (Hajo) Esser, Huaxing Qiu, Michael G. Gilbert, Huaxing Qiu, Michael G. Gilbert, Zhi Wei, Dezhao Chen, Prof. Dianxiang Zhang, Hang Sun, Les Pedley, Ren Sa, Delin Wu, Dezhao Chen, Prof. Dianxiang Zhang, Hang Sun, Puhua Huang, Michael G. Gilbert, Mats Thulin, C. Melanie Wilmot-Dear, Hiroyoshi Ohashi, Zhi Wei, Les Pedley, Delin Wu, Mats Thulin, Ren Sa, C. Melanie Wilmot-Dear, Langran Xu, Byoung-Hee Choi, Xiangyun Zhu, Stanley L. Welsh, Hiroyoshi Ohashi, Delin Wu, Mats Thulin, Bojian Bao, Anthony R. Brach, Ren Sa, Michael G. Gilbert, Xiangyun Zhu, Kai Larsen, Yingxin Liu, Chang Zhaoyang, Gennady P. Yakovlev, Ren Sa, Michael G. Gilbert, Dezhao Chen, Prof. Dianxiang Zhang, Ding Hou, Kai Larsen, Supee Saksuwan Larsen, Zhi Wei, Roger M. Polhill, Michael G. Gilbert, Langran Xu, Dietrich Podlech, Xiangyun Zhu, Stanley L. Welsh, Hiroyoshi Ohashi, Ren Sa, Michael G. Gilbert, Dezhao Chen, Prof. Dianxiang Zhang, Mats Thulin, Xi-wen Li, Jie Li, Henk van der Werff, Xi-wen Li, Jie Li, Henk van der Werff, Xi-wen Li, Jie Li, Henk van der Werff, Xi-wen Li, Jie Li, Henk van der Werff, Xinqi Chen, Stephan W. Gale, Phillip J. Cribb, Xinqi Chen, Stephan W. Gale, Xinqi Chen, Jeffrey J. Wood, Xinqi Chen, Jeffrey J. Wood, Xinqi Chen, Stephan W. Gale, Phillip J. Cribb, Xinqi Chen, Stephan W. Gale, Phillip J. Cribb, Jin Xiaohua, Jeffrey J. Wood, Xinqi Chen, Stephan W. Gale, Xinqi Chen, Stephan W. Gale, Phillip J. Cribb, Paul Ormerod, Xinqi Chen, Yi-Bo Luo, Jeffrey J. Wood, Xinqi Chen, Stephan W. Gale, Phillip J. Cribb, Xinqi Chen, Jeffrey J. Wood, Xinqi Chen, Stephan W. Gale, Phillip J. Cribb, Xinqi Chen, Stephan W. Gale, Phillip J. Cribb, Paul Ormerod, Shou-liang Chen, Sylvia M. Phillips, Zhen-lan Wu, Sylvia M. Phillips, Shou-liang Chen, Sylvia M. Phillips, Shou-liang Chen, Sylvia M. Phillips, Nianhe Xia, Chris Stapleton, Sheng-lian Lu, Sylvia M. Phillips, De-Zhu Li, Chris Stapleton, Zhen-lan Wu, Paul M. Peterson, Shou-liang Chen, Sylvia M. Phillips, De-Zhu Li, Chris Stapleton, Shou-liang Chen, Sylvia M. Phillips, Shou-liang Chen, Sylvia M. Phillips, Shou-liang Chen, Sylvia M. Phillips, Mingli Zhang, Christopher Grey-Wilson, Mingli Zhang, Christopher Grey-Wilson, Mingli Zhang, Christopher Grey-Wilson, Mingli Zhang, Magnus Lidén, Mingli Zhang, Magnus Lidén, Mingli Zhang, Christopher Grey-Wilson, Shou-liang Chen, Sylvia M. Phillips, Shou-liang Chen, Sylvia M. Phillips, Shou-liang Chen, Sylvia M. Phillips, Shou-liang Chen, Sylvia M. Phillips, Shou-liang Chen, Stephen A. Renvoize, Shou-liang Chen, Sylvia M. Phillips, Sheng-lian Lu, Sylvia M. Phillips, Sheng-lian Lu, Sylvia M. Phillips, Shou-liang Chen, Sylvia M. Phillips, Bi-xing Sun, Sylvia M. Phillips, Nianhe Xia, Liang-zhi Jia, Chris Stapleton, Zhen-lan Wu, Sylvia M. Phillips, Zhen-lan Wu, Sylvia M. Phillips, De-Zhu Li, Chris Stapleton, De-Zhu Li, Chris Stapleton, Prof. Dianxiang Zhang, Thomas G. Hartley, Prof. Dianxiang Zhang, Thomas G. Hartley, Prof. Dianxiang Zhang, Thomas G. Hartley, Prof. Dianxiang Zhang, Thomas G. Hartley, Yinzheng Wang, Michael G. Gilbert, Hui Ren, Jun Wen, Liu Quanru, Michele Funston, Liu Quanru, Michele Funston, Jin-shuang Ma, Michele Funston, Cuizhi Gu, Ching-I Peng, Nicholas J. Turland, Ya Tang, Michael G. Gilbert, Laurence J. Dorr, Wei-liang Ma, Bruce Bartholomew, Tianlu Min, Anthony R. Brach, Shu-kun Chen, Sir Ghillean (Iain) T. Prance, Shugang Li, Michael G. Gilbert, Frank White, Shugang Li, Langran Xu, Dezhao Chen, Xiangyun Zhu, Puhua Huang, Zhi Wei, Ren Sa, Prof. Dianxiang Zhang, Bojian Bao, Delin Wu, Hang Sun, Gao Xinfen, Supee S. Larsen, Ivan Nielsen, Dieter Podlech, Yingxin Liu, Hiroyoshi Ohashi, Chang Zhaoyang, Kai Larsen, Jianqiang Li, Stanley L. Welsh, Michael A. Vincent, Mingli Zhang, Michael G. Gilbert, Les Pedley, Brian D. Schrire, Gennady P. Yakovlev, Mats Thulin, Ivan C. Nielsen, Byoung-Hee Choi, Nicholas J. Turland, Roger M. Polhill, Supee Saksuwan Larsen, Ding Hou, Yu Iokawa, C. Melanie Wilmot-Dear, Gregory Kenicer, Tomoyuki Nemoto, J. Michael Lock, Alfonso Delgado Salinas, Tatiana E. Kramina, Anthony R. Brach, Bruce Bartholomew, Dmitry D. Sokoloff, Shugang Li, Xi-wen Li, Jie Li, Puhua Huang, Fa-Nan Wei, Hongbin Cui, Henk van der Werff, Delin Wu, Helen Kennedy, Huaxing Qiu, Paul Hiepko, Hua Peng, Wm. Wayt Thomas, Bruce Bartholomew, Jenny Qiuyun Xiang, David E. Boufford, Liu Quanru, Lihua Zhou, Bingtao Li, Michael G. Gilbert, Bingtao Li, Michael G. Gilbert, Bingtao Li, Stefan Dressler, Bingtao Li, Michael G. Gilbert, Huaxing Qiu, Michael G. Gilbert, Bingtao Li, Hans-Joachim (Hajo) Esser, Huaxing Qiu, Michael G. Gilbert, Huaxing Qiu, Michael G. Gilbert, Bingtao Li, Michael G. Gilbert, Bingtao Li, Michael G. Gilbert, Hang Sun, Bruce Bartholomew, Zhi Wei, Michael A. Vincent, Ren Sa, Michael G. Gilbert, Dezhao Chen, Prof. Dianxiang Zhang, Kai Larsen, Dezhao Chen, Prof. Dianxiang Zhang, Ding Hou, Dezhao Chen, Prof. Dianxiang Zhang, Mats Thulin, Dezhao Chen, Les Pedley, Puhua Huang, Hiroyoshi Ohashi, Prof. Dianxiang Zhang, Les Pedley, Jianqiang Li, Roger M. Polhill, Michael G. Gilbert, Bojian Bao, Nicholas J. Turland, Zhi Wei, Les Pedley, Dezhao Chen, Prof. Dianxiang Zhang, Ding Hou, Zhi Wei, Les Pedley, Langran Xu, Kai Larsen, Ren Sa, Michael G. Gilbert, Puhua Huang, Hiroyoshi Ohashi, Langran Xu, Byoung-Hee Choi, Zhi Wei, Les Pedley, Dezhao Chen, Prof. Dianxiang Zhang, Kai Larsen, Delin Wu, Ivan C. Nielsen, Dezhao Chen, Prof. Dianxiang Zhang, Ding Hou, Kai Larsen, Supee Saksuwan Larsen, Bojian Bao, Nicholas J. Turland, Gregory Kenicer, Puhua Huang, Hiroyoshi Ohashi, Puhua Huang, Hiroyoshi Ohashi, Tomoyuki Nemoto, Puhua Huang, Hiroyoshi Ohashi, Yu Iokawa, Dezhao Chen, Prof. Dianxiang Zhang, Ding Hou, Bojian Bao, Nicholas J. Turland, Bojian Bao, Kai Larsen, Ren Sa, Michael G. Gilbert, Ren Sa, Michael G. Gilbert, Ren Sa, Michael G. Gilbert, Ren Sa, Michael G. Gilbert, Hang Sun, Michael A. Vincent, Dezhao Chen, Les Pedley, Ren Sa, Michael G. Gilbert, Hang Sun, Bruce Bartholomew, Puhua Huang, Henk van der Werff, Puhua Huang, Hiroyoshi Ohashi, Xinqi Chen, Stephan W. Gale, Phillip J. Cribb, Xinqi Chen, Dudley Clayton, Xinqi Chen, Stephan W. Gale, Phillip J. Cribb, Xinqi Chen, Stephan W. Gale, Phillip J. Cribb, Xinqi Chen, Zhanhe Ji, Guanghua Zhu, Liu Zhongjian, Yi-Bo Luo, Jin Xiaohua, Jeffrey J. Wood, Phillip J. Cribb, Stephan W. Gale, Jaap J. Vermeulen, Paul Ormerod, Howard P. Wood, Dudley Clayton, Alexandra Bell, Xinqi Chen, Jeffrey J. Wood, Xinqi Chen, Jeffrey J. Wood, Xinqi Chen, Yi-Bo Luo, Jeffrey J. Wood, Xinqi Chen, Stephan W. Gale, Phillip J. Cribb, Jiarui Chen, Peter C. Hoch, Peter H. Raven, Hua Peng, David J. Mabberley, Bi-xing Sun, Sylvia M. Phillips, De-Zhu Li, Chris Stapleton, Zheng-ping Wang, Chris Stapleton, Liang Liu, Sylvia M. Phillips, Sheng-lian Lu, Sylvia M. Phillips, Bi-xing Sun, Sylvia M. Phillips, Shou-liang Chen, Sylvia M. Phillips, Shou-liang Chen, Sylvia M. Phillips, Shou-liang Chen, Sylvia M. Phillips, Shou-liang Chen, Sylvia M. Phillips, Shou-liang Chen, Sylvia M. Phillips, Sheng-lian Lu, Sylvia M. Phillips, Shou-liang Chen, Sylvia M. Phillips, De-Zhu Li, Chris Stapleton, Zhen-lan Wu, Sylvia M. Phillips, Shou-liang Chen, Sylvia M. Phillips, Liang Liu, Sylvia M. Phillips, Sheng-lian Lu, Sylvia M. Phillips, Liang Liu, Sylvia M. Phillips, Mingli Zhang, Magnus Lidén, Yinzheng Wang, David Hearn, Shou-liang Chen, Sylvia M. Phillips, Shou-liang Chen, Paul M. Peterson, Shou-liang Chen, Sylvia M. Phillips, Sheng-lian Lu, Sylvia M. Phillips, Liang Liu, Nikolai N. Tzvelev, Shou-liang Chen, Sylvia M. Phillips, De-Zhu Li, Chris Stapleton, Zhen-lan Wu, Sylvia M. Phillips, Zhen-lan Wu, Sylvia M. Phillips, Bi-xing Sun, Sylvia M. Phillips, Dezhao Chen, Prof. Dianxiang Zhang, Supee Saksuwan Larsen, Michael A. Vincent, Dezhao Chen, Les Pedley, Dequan Lu, Heidrun E. K. Hartmann, Shu-kun Chen, Haiying Ma, Yuxing Feng, Gabrielle Barriera, Pierre-André Loizeau, Zhengyi Wu, Zhe-Kun Zhou, Bruce Bartholomew, Dezhi Fu, Peter K. Endress, Haining Qin, Anthony R. Brach, Ruizheng Fang, Constance Lincoln, Delin Wu, W. John Kress, Bingtao Li, Thomas K. Wilson, Liu Quanru, Mark Watson, Tianlu Min, Bruce Bartholomew, Hua Peng, Michael G. Gilbert, De-Zhu Li, Cai Jie, Jun Wen, Prof. Zhiduan Chen, Hui Ren, Jun Wen, Bingtao Li, Michael G. Gilbert, Bingtao Li, Michael G. Gilbert, Bingtao Li, Stefan Dressler, Huaxing Qiu, Michael G. Gilbert, Bingtao Li, Hans-Joachim (Hajo) Esser, Bingtao Li, Michael G. Gilbert, Zhi Wei, Michael G. Gilbert, Delin Wu, Mats Thulin, Bojian Bao, Nicholas J. Turland, Ren Sa, Michael G. Gilbert, Langran Xu, Mingli Zhang, Dietrich Podlech, Dezhao Chen, Prof. Dianxiang Zhang, Mats Thulin, Dezhao Chen, Prof. Dianxiang Zhang, Ding Hou, Dezhao Chen, Prof. Dianxiang Zhang, Ding Hou, Dezhao Chen, Prof. Dianxiang Zhang, Ding Hou, Puhua Huang, Hiroyoshi Ohashi, Bojian Bao, Michael A. Vincent, Delin Wu, Mats Thulin, Jianqiang Li, Hang Sun, Roger M. Polhill, Michael G. Gilbert, Hang Sun, Brian D. Schrire, Bojian Bao, Michael G. Gilbert, Zhi Wei, Michael G. Gilbert, Dezhao Chen, Prof. Dianxiang Zhang, Kai Larsen, Langran Xu, Xiangyun Zhu, Bojian Bao, Mingli Zhang, Hang Sun, Dietrich Podlech, Stanley L. Welsh, Hiroyoshi Ohashi, Kai Larsen, Anthony R. Brach, Puhua Huang, Hiroyoshi Ohashi, Dezhao Chen, Prof. Dianxiang Zhang, Kai Larsen, Hang Sun, Bruce Bartholomew, Xiangyun Zhu, Kai Larsen, Zhi Wei, Les Pedley, Dezhao Chen, Les Pedley, Zhi Wei, Les Pedley, Dezhao Chen, Prof. Dianxiang Zhang, Mats Thulin, Delin Wu, Mats Thulin, Ren Sa, Michael G. Gilbert, Delin Wu, Mats Thulin, Delin Wu, Mats Thulin, Delin Wu, Mats Thulin, Xi-wen Li, Jie Li, Henk van der Werff, Xi-wen Li, Jie Li, Henk van der Werff, Xi-wen Li, Jie Li, Henk van der Werff, Xinqi Chen, Jeffrey J. Wood, Xinqi Chen, Phillip J. Cribb, Stephan W. Gale, Xinqi Chen, Jeffrey J. Wood, Xinqi Chen, Stephan W. Gale, Phillip J. Cribb, Xinqi Chen, Yi-Bo Luo, Jeffrey J. Wood, Xinqi Chen, Stephan W. Gale, Phillip J. Cribb, Xinqi Chen, Stephan W. Gale, Phillip J. Cribb, Xinqi Chen, Jeffrey J. Wood, Xinqi Chen, Stephan W. Gale, Phillip J. Cribb, Jiarui Chen, Peter C. Hoch, Peter H. Raven, Zhen-lan Wu, Sylvia M. Phillips, Shou-liang Chen, Sylvia M. Phillips, Bi-xing Sun, Sylvia M. Phillips, Shou-liang Chen, Sylvia M. Phillips, Stephen A. Renvoize, Shou-liang Chen, Sylvia M. Phillips, Liang Liu, Nikolai N. Tzvelev, Shou-liang Chen, Sylvia M. Phillips

Panicum sect. Brachiaria Trinius, Gram. Panic. 51, 125. 1826.

Annual or perennial. Leaf blades linear to lanceolate, often with cartilaginous margins. Inflorescence composed of racemes along a central axis; raceme rachis triquetrous or flattened, sometimes winged; spikelets sessile or pedicelled, single or paired, rarely in fascicles or on secondary racemelets. Spikelets plump, usually elliptic, florets 2; lower glume adaxial, varying in length from very small and veinless to many-veined and subequaling spikelet, base sheathing, sometimes extended downward as a short stipe; upper glume and lower lemma similar, as long as spikelet, membranous or cartilaginous; upper lemma coriaceous, smooth, striate or rugose, margins inrolled, apex obtuse to acute, occasionally minutely mucronate; upper palea apex tucked within lemma. x = 7, 9.

About 100 species: tropics and subtropics mainly of the Old World, especially Africa; nine species (one endemic) in China.

Brachiaria is sometimes included within Urochloa, but usually they can be distinguished without difficulty.


1 Culms robust, up to 2 m tall; inflorescence with 10–20 racemes.   1 B. mutica
+ Culms slender, up to 60 cm tall; inflorescence with less than 10 racemes   (2)
       
2 (1) Inflorescence with erect appressed racemes; fertile floret smooth and shiny, obtuse, readily falling from spikelet.   2 B. eruciformis
+ Inflorescence with spreading racemes; fertile floret rugulose, acute to mucronate, persistent within the spikelet   (3)
       
3 (2) Spikelets 1.5–2.7 mm; leaf blades broadly lanceolate, 1–4 cm long   (4)
+ Spikelets 2.5–4 mm; leaf blades lanceolate or linear-lanceolate, 4–15 cm long   (5)
       
4 (3) Spikelets elliptic, 2–2.7 mm.   3 B. villosa
+ Spikelets ovate, gibbous, 1.5–2 mm.   4 B. semiundulata
       
5 (3) Spikelets paired, one subsessile and one pedicelled.   5 B. ramosa
+ Spikelets single (except sometimes at raceme base)   (6)
       
6 (5) Rachis of racemes triquetrous, 0.2–0.4 mm wide; spikelets herbaceous, pubescent or glabrous   (7)
+ Rachis of racemes flat on back, 0.4–0.5 mm wide; spikelets cartilaginous, glabrous or almost so   (8)
       
7 (6) Spikelets contiguous, 3.8–4 mm, pubescent.   6 B. fusiformis
+ Spikelets distant, 2.5–3.5 mm, glabrous.   7 B. kurzii
       
8 (6) Lower glume 1/3–1/2 spikelet length, separated from upper glume by a short internode; upper lemma subacute.   8 B. subquadripara
+ Lower glume 1/2–3/5 spikelet length, not separated from upper glume; upper lemma mucronate.   9 B. urochlooides

Authors: Shou-liang Chen & Sylvia M. Phillips