Biodiversity Heritage Library
详细信息:

49404400

种拉丁名:Microchloa indica
文献标题:la han zhong zi zhi wu ming cheng : di er ban 拉汉种子植物名称:第二版
出版地:
出版社:ke xue chu ban she 科学出版社
日期:1974
作者:ke xue yuan bian yi chu ban wei yuan hui 科学院编译出版委员 会
卷:
语言:Chinese
PAGE :Page 323
1283744906
图片URL:http://www.biodiversitylibrary.org/pagethumb/36771497,768,1024
Page地址:http://www.biodiversitylibrary.org/page/36771497